Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat


WALTER BENJAMIN, CARL EINSTEIN, WILHELM FRIEDMANN:

UN DRAMA ALEMANY

 

 

Walter Benjamin (1892-1940), Carl Einstein (1885-1940) i Wilhelm Fiedmann (1884-1942) són tres intel•lectuals jueus alemanys que es van suïcidar a inicis de la guerra mundial a prop de la frontera espanyola i als quals la seva mort ha agermanat d’una manera inevitable i, si cal dir-ho, també sinistra. Però darrerament –sobre tot després de la publicació de les OBRES COMPLETES de C. Einstein a Fanner & Walz, (1992-1996)–, en l’estranya borsa dels valors en què sovint deriven les modes filosòfiques– hi ha hagut alguns intents de revaloritzar l’obra de C. Einstein ‘a costa’ de W.B.

Einstein, anarquista, dadaista i personatge clau en els orígens del moviment, amic de Picasso i nebot del físic i premi Nobel, ha estat durant anys una figura obscura, però resulta segurament un personatge a revaloritzar. El seu paper polític és molt més significatiu i explícit que el de W.B. –va prendre la paraula a l’enterrament de Durruti, amb qui havia tingut certa amistat, va formar part de la columna Spartacus en la guerra dels tres anys, etc.– i possiblement va ser capaç de ‘veure’ coses que Benjamin no va saber avaluar amb tanta lucidesa: va ser capaç, per exemple, de valorar molt aviat l’obra de Miró, no va voler involucrar-se en aquella mena de circ que fou el Congrés cultural antifeixista de València, etc.

Mentre Benjamin s’interessava per les joguines infantils, C. Einstein fou un dels millors coneixedors de l’art africà i també comparteixen una profunda fascinació per tot allò que, des del mite construeix la força de l’art. Una frase de Einstein ho resumeix prou bé i la podria signar també Benjamin: ‘L’art només té significació en la mesura que s’hi defineix i crea una estructura mítica’.

Em semblaria lamentable, però, entrar en una cursa erudita que oposés Benjamin, Einstein i Friedmann per comptes d’aprofundir en el que tenen en comú: una vida masegada, un destí sinistre, una posteritat atrotinada, un oblit interessat; el testimoni d’una història alemanya i paradigmàtica dels entre-i-surts del savi en temps miserables. Posats en paral•lel ens expliquen moltes coses, contraposats són simplement fitxes d’una tesi doctoral.

El mestre José-María Valverde sintetitzava el designi de Benjamin a la seva HISTORIA DE LA LITERATURA (v. IX) amb una frase impressionant per exacta: ‘obstinación lúcida sin ilusión’. Benjamin, per la seva banda, va escriure sobre Kafka una sentència terrible que va recollir Arendt al seu assaig clàssic i que se li pot aplicar perfectament: ‘només per amor dels desnonats se’ns ha donat l’esperança’. Aquesta obstinació lúcida i desil•lusionada, aquesta esperança en els mancats d’esperança, és el que cal buscar en les vides paral•leles de Benjamin, Einstein i Friedmann. Quelcom que va més enllà d’un suïcidi. L’esperança també en què allò que Benjamin anomenà ‘la tradició dels oprimits’ no serà debades.

 

Tria autor/tema

Envia un email a l'autor