Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat

 

COMENTARI AL LLIBRE VII de LA REPÚBLICA – PLATÓ

[514 a – 518 b] El mite de la caverna

 

El mite de la caverna del Llibre VII de la REPÚBLICA, juntament amb l’esquema de la línia (que tanca el llibre anterior), són dues al•legories sobre el visible i l’invisible i sobre el paper del coneixement en la vida dels humans.

El mite de la caverna proposa una comparació molt treballada en que cada element està destinat a clarificar un aspecte de la condició humana. El seu propòsit és alhora més ampli i menys tècnic que el de l'al•legoria de la línia que el precedeix i la correspondència de cada element amb l’ontologia i l’epistemologia platònica no ha de ser cercat amb gaire precisió.

En l'al•legoria de la línia hi ha quatre elements (eikasia-imaginació / pistis-creença en el món sensible – dianoia-enteniment / noesi-raó en el món intel•ligible) que no es corresponen exactament tot i que s’hi acosten als quatre elements del mite: les ombres projectades sobre un mur, els objectes de la caverna, els reflexos de la llum a l’exterior i els objectes del món extern. En tots dos casos es vol subratllar, però, que el coneixement del Bé és un esforç de perfeccionament de l’anima i que es demana un esforç racional per passar de l’opinió (sensible) a les Idees (intel•ligible).

La interpretació del símbol del Sol i de la llum del Sol com a imatge del Bé que il•lumina i dóna sentit a totes les coses (com la idea de Bé dóna Forma i sentit a totes les idees) no ha estat mai posada en dubte pels comentaristes, però s’ha debatut molt sobre si el mite fa referència al paper del Filòsof-rei (el magistrat que ha purificat l’ànima i coneix el Bé en tant que Forma pura) o si, per contra, s’està fent referència un procés de coneixement que qualsevol pot fer si es planteja el propi perfeccionament intel•lectual.

La situació tan estranya dels presoners lligats a la caverna no és explicada per l’autor ni se’ns justifica a què sigui deguda. No se sap si estan allí per algun càstig o si hi ha nascut. L’abandonament dels presoners potser és un tema òrfic i pitagòric: l’ànima està presonera del cos i, com s’explica al diàleg Fedó, el món és, per així dir-ho, la presó de l’ànima.

Aquesta situació d’empresonament representa la condició general de l’existència humana, considerada en la seva manca de discerniment [o d’educació, «apaideusias» (a2)] El tema de la caverna havia aparegut escadusserament en la literatura grega en Homer i en Empèdocles (DK, 32; B120). A l’Odissea (XI, 489-490), Ulises diu que preferiria ser esclau d’un pobre granger i pastorejar els bous que viure al món subterrani de les ombres: vinculada a l’Hades, la caverna era el lloc de trobada amb els morts, de manera que passar de la cova a la contemplació de la llum del sol seria passar de la mort a la vida i de l’ignorància al saber.

La complexitat d’interpretació d’aquest fragment, tradicionalment considerat el nucli de la REPÚBLICA prové del fet que constitueix un resum de l’ontologia, de l’antropologia, de l’epistemologia, de l’ètica i de la política platòniques. Hi ha tant una exposició de la metafísica com una lliçó sobre l’obligació del filòsof a l’hora d’implicar-se en els problemes de la ciutat.

1.- Ontològicament, el mite ens explica què és l’ésser i la seva perfecció (la Idea de Bé)

2.- Epistemològicament, se’ns descriu com coneixem l’ésser (per un perfeccionament de l’ànima) que progressa del sensible a l’intel•ligible.

3.- Antropològicament, en el mite se’ns presenta el sentit últim de la vida humana com un procés de perfeccionament del coneixement i de purificació, és a dir, d’alliberament de l’ànima.

4.- Èticament se’ns mostra la superioritat de la Idea de Bé (que és representada com el Sol) com a guia i sentit orientador de l’acció humana.

5.- Políticamente es justifica el deure del filòsof (que ha conegut la Idea pura) per vincular-se a la governació de la ciutat, retornant a la caverna.

L'al•legoria acaba amb una lliçó de valor (el savi que ha tornat a la Caverna és mort pels presoners que prefereixen les ombres a la llum), en què és fàcil reconèixer un homenatge a Sòcrates.

 


Tria autor/tema

Envia un email a l'autor