Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat

 

Intervencions Radiofòniques

Des d'aquí podeu accedir a algunes de les intervencions radiofòniques en les que participo, a algunes de les entrevistes que m'han fet o conferències que he donat.

Entrevista per Mònica Lòpez a La Malla Ràdio. Com Ràdio (30/06/07)
Quin és l'exèrcit més adient per a un estat democràtic? El matí de Catalunya Ràdio
(29/06/07)
Quines han estat les aportacions decisives de Catalunya a la cultura mundial? El matí de Catalunya Ràdio (01/06/07)
Què és un salari just? El matí de Catalunya Ràdio (27/04/07)
La societat de la vigilància retalla les llibertats individuals? El Matí de Catalunya Ràdio (02/03/07)
Aquell dia. Com Ràdio (juny 08)
El matí de Catalunya Ràdio (juliol 08)

Aquest fitxers estan en format mp3 i per escoltar-los cal disposar d'un reproductor multimèdia a l'ordinador, com el Windows Media Real Player o el Quick Time.

 

Tria autor/tema

Envia un email a l'autor