Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat

 

Història de la Psicologia

 

 1. Introducció a la psicologia. Què és psicologia?

 2. Introducció a la Psicologia: Tradicions, perspectives i autors.

 3. Introducció a la Psicologia: els principals models terapèutics

 4. Gustav Theodor Fechner (1801-1887): La Psicofísica

 5. Jean Martin Charcot (1825-1893), donar sentit a la histèria

 6. Wilhelm Wundt (1832-1920): La psicologia com a ciència dels fets de la consciència

 7. Wilhelm Wundt (1832-1920): La introspecció

 8. Alfred Binet (1857-1911): L’escala de la intel.ligència i la reinserció dels ‘Imbècils’

 9. William James (1842-1910): La psicologia a Amèrica

 10. La Síndrome de Clérambault

 11. Nellie Bly (1864-1922):deu dies en un manicomi de Nova York l’any 1887

 12. Gabriel Tardé (1843 -1904) i Gustave Le Bon (1841-1931): els inicis de la Psicologia de les Masses

 13. Ramon Turró i la Fam com a Origen de les Accions Humanes

 14. La classificació de les malalties mentals a inicis del segle 20

 15. El naixement del Behaviorisme: tot és condicionament

 16. El debat sobre el quocient d’intel.ligència als Estats Units (1910-1920)

 17. La Gestalt: quan la psicologia va descobrir les formes

 18. Kurt Lewin (1890-1947) i la Teoria del Camp: l’Espai Vital i el Conflicte

 19. L'experiment de Hawthorne

 20. Fritz Perls (1893-1970): l’Enfocament Gestàltic en Teràpia

 21. Emili Mira i López (1896-1963)

 22. La Utopia Psicotècnica: treball, selecció, orientació

 23. Esplendor i Caiguda de l'Imperi Freudià

 24. La histèria després de Freud

 25. Alfred Adler (1870-1937) i la Psicologia Individual

 26. Alfred Adler (1870-1937) i la teoria de la neurosi

 27. Wilhelm Reich (1897-1957): entre Marx i Freud

 28. Psicòlegs i Ximpanzès (1): l'experiment de Kellogg

 29. Psicòlegs i Macacos: l'experiment de Harlow

 30. Psicòlegs i Ximpanzès (2): el problema del llenguatge

 31. Burrhus Frederic Skinner (1904-1990): l’aprenentatge és el nucli de l’humà

 32. Algunes conseqüències del Behaviorisme

 33. George Kelly (1905-1966):  La Teoria Constructivista en psicologia clínica

 34. Jean Piaget (1898-1980): la Teoria Constructivista en el desenvolupament de l'infant

 35. Lawrence Kohlberg (1927-1987) i el judici moral

 36. Edward Bernays (1891-1995):  Els Principis Psicològics de la Propaganda i el  Consum

 37. Hadley Cantril (1906-1969) i Herbert Blumer (1900-1987): Psicologia social, investigació sobre ‘mass-media’ i interacionisme simbòlic

 38. De James Vicary (1915-1977) a Tony Marcel: la memòria subliminar

 39. Robert Jay Lifton (1919-1985) i les tècniques de rentat de cervell

 40. Hans Selye (1907-1982): l'estrès i la síndrome general d'adaptació

 41. El naixement de la psicologia cognitiva:  pensar és calcular

 42. Leon Festinger (1919-1989) i la dissonància cognitiva

 43. Robert Rosenthal i l’Efecte Pigmalió

 44. La teoria cognitiva i l'autoverificació: el contingut emocional del 'self'

 45. Hans Eysenck (1916-1997) i el debat sobre els models en psicologia de la personalitat

 46. Les emocions i l'experiment de Mischel

 47. Paul Fraisse (1911-1996) dels bioritmes a la cronopsicologia.

 48. Martin Seligman, la indefensió apresa i l’atribució causal

 49. La Psicologia Humanista: clínica de l’autorealització

 50. Carl Rogers (1902-1987): El 'Self' i la psicologia humanista

 51. La polèmica entre psicologia humanista i estructuralisme

 52. L’Escola de Palo Alto: No Es Pot No Comunicar!

 53. Stanley Milgram (1933-1984) i Philip Zimbardo (1933) : el per què de la submissió a l’autoritat

 54. La Síndrome Genovese o ‘Efecte Espectador’; la soledat de la víctima

 55. De la Psicologia Social a la Psicologia Cognitiva: el concepte de 'resiliència'

 56. Maurice Halbwachs (1877-1944) i la memòria col·lectiva.

 57. Murray Bowen (1913-1990) i Salvador Minuchin i la teràpia familiar

 58. Fritz Heider (1896-1988) i la teoria de l'atribució

 59. Carles M. Espinalt (1920-1993): la Teoria psicoestètica

 60. Irving Janis (1918-1990) i la ‘Groupthink Theory’

 61. L’Antipsiquiatria: ¿... I si la bogeria no existís?

 62. Etnopsiquiatria: La ‘Normalitat’ i la cura aquí i allí

 63. Les Teories del Desenvolupament Personal, o ‘New Age’

 64. L'eclecticisme en psicologia o les 'teràpies a la carta'

 65. La teoria del procés oponent de Salomon

 66. Arthur Janov i la Teràpia Primal

 67. L'ecopsicologia de Theodore Roszak

 68. Judith Rich Harris i el Mite de l’Educació

 69. Michel Cole i la psicologia cultural

 70. Els nens francesos i el debat sobre TDH

 71. Paul D. MacLean (1913-2007) en els orígens de la neurociència: la Teoria del Cervell Triun

 72. El Connexionisme: les Assemblees de Neurones

 73. La nova era de les ciències cognitives

 74. Psicologia i neurociències: cap a una altra concepció de la naturalesa humana

 75. Internet i la ment. El debat de Superficials (2010)

 76. Giacomo Rizzolatti (1937) i Roy Mukamel: les neurones mirall

 77. Eric R. Kandel i la comprensió biològica de la ment humana

 78. Karim Nader i l'alteració de la memòria

Tria autor/tema

Envia un email a l'autor