Ffilosofia del pensament. Ramon Alcoberro i Pericay amb la col·laboració de la Julia Torres i Canela

 

Història de la Filosofia grega

Història de la Filosofia medieval

Maquiavel

Montaigne

Galileu

Descartes

Ignasi

Hobbes

Pascal

Van den Enden

Spinoza

Empirisme (Locke)

Empirisme (Hume)

Mandeville

Meslier

Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire -Rousseau -La Mettrie- Sade)

Burke

Kant

Fichte

Hegel

Kierkegaard

Feuerbach

Stirner

Marx

Utilitarisme (Bentham)

Utilitarisme (Mill)

Schopenhauer

Nietzsche

Filosofia de la Sospita

Freud

Durkheim

Weber

Kraus

Jaspers

Russell

Ayer

Wittgenstein

Popper

Feyerabend

Heidegger

Arendt

Anders

Jünger

Patocka

 

Korczak

Mounier

Rougemont

Escola de Frankfurt

Benjamin

Jonas

Weil

Ellul

Mumford

Jankélévitch

Sartre

Beauvoir

Lévi-Strauss

Girard

Morin

Cioran

Foucault

Rawls

Sen

Habermas

Lorenz

Singer

Wilson

Macintyre

Zadeh

Georgescu-Roegen

Vattimo

Sloterdijk

Fukuyama

Pogge

Illouz

Rosa

Filosofia política

Utopies

Anarquisme

Liberalisme

Socialdemocràcia

Conservadorisme

Totalitarisme

Republicanisme

Ètica bàsica

Contra el relativisme

Empatia

Tecnoètica

Ètica i empresa

Decreixement

Bioètica

Neuroètica

Ètica Periodística

Ètica i ecologia

Ètica animal

Ecologia humana i Antropologia

Biopolítica

Darwin i l'ètica

Einstein i l'ètica

Africana

Guerra Justa

Ateisme

Laïcisme

Cristianisme - Religions del món

Sociologia bàsica

Filosofia de la història

Argumentació

WIN-WIN

Teoria del Coneixement

Teoria de la Ciència

Història de la Psicologia

Contes per pensar

Vocabulari Filosòfic

Introducció a la Filosofia

Dossier Selectivitat

Novetats (actualitzat a 1 - 11 – 2014)

 
    Bloc de filosofia  
       
   
lm4

Aquesta obra està sota una Llicència de Creative Commons