Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat

 

PREGUNTES SOBRE L'ESCEPTICISME HEL·LENÍSTIC

 

 

L'escepticisme, per la seva mateixa naturalesa, considera impossible definir o conèixer la veritat. Per tant no es pot considerar com una escola. ¿Però, se'n pot fer un quadre general?

A l'Antiguitat hi van haver dues tradicions o escoles escèptiques: la primera és la que s'anomena "pirronisme", i fou la més important. Pren el seu nom de Pirró d'Elis, contemporani d'Aristòtil i soldat en l'exercit d'Alexandre Magne. Pirró va tenir alguns seguidors, el més important dels quals fou Timó, però no va donar lloc estrictament a una escola amb tots els ets i uts. Possiblement l'escola escèptica neix amb Enesidem, originari de Creta i actiu a principis del segle I a.n.e. Després d'aquest, el personatge més important en la tradició pirroniana és Agrippa, de qui no se sap gaire res. I finalment ja passem a l'autor més significatiu: Sext Empíric, que és l'únic del qual ens ha quedat el text bàsic del moviment: Les HIPOTIPOSIS PIRRÒNIQUES, la font més bàsica de la tradició pirrònica.

Hi ha encara una segona tradició escèptica més embolicada d'explicar: l'escepticisme acadèmic, nascut a l'Acadèmia platònica tardana al segle I a.n.e. Un escoliarca, de nom Arcesilau, imprimí a l'Acadèmia una orientació escèptica, que es diferencia de l'anterior pel fet de ser més institucional, quan l'escepticisme pirronià era de caire més individual.

D'on surt el mot "escepticisme"? Què vol dir "skepsis"?

La paraula catalana "escèptic" recull pèssimament el sentit de l'antic mot grec "skeptikos". La "skepsis" significa "recercar", "indagar", "observar curosament", perquè eren filòsofs que es dedicaven a recercar, a buscar. Seria millor anomenar-los "recercadors", perquè deien no saber res, però no pas que fos impossible saber res: per a ells totes les preguntes havien d'estar sempre obertes. De fet, s'anomenaven a sí mateixos "aporètics", que vol dir: "persones que no tenen opinió".

Sòcrates va dir "només sé que no sé res" ¿Se'l pot considerar el primer escèptic?

Segurament l'escepticisme inclou un element psicològic comú a tots els humans. Trobem a la filosofia grega antiga idees de Xenòfanes i de Demòcrit poden considerar-se escèptiques. També és un ingredient de la sofística. I alguns dels participants als diàlegs de Plató també deixen entreveure actituds escèptiques, tot i que no hi havia encara una escola escèptica organitzada. El Sòcrates que deriva dels "socràtics menors" té molt de savi escèptic. Potser era un escèptic pràctic quan s'adonava de la manca de saber de molts pretesos savis baladrers. Però per a Sòcrates la ironia i l'escepticisme són només un moment del mètode, que deixa pas a una ferma confiança en la ciutat i en la llei, que un escèptic mai no tingué. A més, Sòcrates va morir per defensar les seves idees, mentre l'escepticisme hel·lenístic té un aire de distinció un xic desmenjada. En qualsevol cas, certament, la figura de Sòcrates oferia una cobertura de respectabilitat social, una imatge pública de com hauria de ser un escèptic.

Per què s'anomenaven "pirrònics" els escèptics?

Segons Timó, Pirró havia establert els fonaments de l'escepticisme en fer-se tres preguntes: la primera "quina és l'autèntica naturalesa de les coses?", la segona "què en podem dir?" i la tercera: "com ens hem de captenir quan se'ns doni una resposta?". També segons Timó, Pirró hauria respost a la primera qüestió que la naturalesa de les coses és obscura, a la segona que -en conseqüència- no hem de dir res sobre les coses, val a dir, no podem tenir opinions i que, pel que fa a la tercera pregunta, hem de procurar no enderiar-nos i cercar la tranquil·litat de l'esperit. No se sap gran cosa de Pirró però aquests tres són els tòpics sobre els que es fonamentarà l'escepticisme antic.

Cal no oblidar que el pirronisme té un gran contingut ètic. Es preocupaven per l'home i desconfiaven especialment de la possibilitat de conèixer la natura.

Què és l'"afàsia" dels escèptics?

"Afàsia" vol dir "abstenir-se de la paraula", però de vegades s'entén erròniament, com si signifiqués: "no dir res". Els escèptics consideraven legítim parlar, i fins i tot escrivien llibres; el que no consideraven correcte era el que avui en diríem "pontificar", fer afirmacions generals. Per exemple si jo fos un escèptic podria dir que m'agrada el vi blanc d'agulla, però no que el vi blanc d'agulla "és bo". L'home que no fa afirmacions generals aconsegueix, a canvi, una recompensa important: és feliç, perquè procura per la tranquil·litat de la seva ànima. El dolor ve de tenir conviccions, de voler "saber-ne massa" (en català podem dir: de "saber-se-la massa llarga") ."Afàsia" és, doncs, una manera de viure, més que no una actitud epistemològicament consistent en sentit modern.

Hi ha un escepticisme "positiu" que es pugui distingir d'un escepticisme "negatiu"?

Aquesta és una explicació -i quasi una disculpa de l'escepticisme- que prové de la tradició dialèctica. De fet, els adversaris dels escèptics al món antic foren els estoics que tenien molta cura a ser "constructius" (i que ni tan sols així van evitar ser perseguits a Roma des de Neró). L'escepticisme sempre és "negatiu", perquè és antidogmàtic i perquè renuncia a la pregunta pel fonament. El que pot semblar positiu en l'escepticisme és, potser, que reclama un canvi de vida. Però, en tot cas, l'escepticisme no és cap "doctrina", sinó una actitud de recerca.

 

Tria autor/tema

Envia un email a l'autor