Història de la filosofia grega - Història de la Filosofia medieval - Maquiavel - Montaigne- Galileu - Descartes - Ignasi - Hobbes - Pascal - Van del Enden - Spinoza - Empirisme (Locke) - Empirisme (Hume) - Mandeville - Il.lustració francesa (Montesquieu - Voltaire - Rousseau - La Mettrie- Sade) - Meslier - Kant - Fichte - Hegel - Kierkegaard - Feuerbach - Stirner - Marx - Utilitarisme (Mill) - Schopenhauer - Nietzsche - Filosofia de la Sospita - Freud - Durkheim - Weber - Kraus - Jaspers - Russell - Ayer- Wittgenstein - Popper - Feyerabend - Heidegger - Arendt - Anders - Jünger - Patocka - Korczak - Mounier - Rougemont - Escola de Frankuft - Benjamin - Jonas - Weil - Ellul - Mumford - Jankélévitch - Sartre - Simone de Beauvoir - Lévi-Strauss - Girard - Morin - Cioran - Foucault -Rawls - Sen - Habermas - Lorenz - Singer - Wilson - Macintyre - Zadeh - Georgescu-Roegen - Vattimo - Sloterdijk - Fukuyama - Pogge - Illouz - Rosa - Filosofia política - Utopies - Anarquisme - Liberalisme - Socialdemocràcia - Conservadorisme - Totalitarisme - Republicanisme - Ètica bàsica - Contra el relativisme -Empatia -Tecnoètica - Ètica i empresa - Decreixement - Bioètica- Neuroètica - Ètica Periodística - Ètica i ecologia - Ètica animal - Ecologia humana i Antropologia - Biopolítica - Darwin i l'ètica - Einstein i l'ètica -Africana - Guerra Justa - Ateisme - Laïcisme - Cristianisme - Religions del món - Sociologia bàsica - Filosofia de la història - Argumentació - Teoria del Coneixement - Teoria de Ciència - Història de la Psicologia - Contes per pensar - Vocabulari Filosòfic - Introducció a la Filosofia - Dossier Selectivitat

 

TESI DOCTORAL

 

El tribunal format per MANUEL CRUZ (President), JOSÉ MANUEL BERMUDO, JOSEP MARIA TERRICABRAS, JOSEP OLESTI i NORBERT BILBENY (secretari) va concedir a aquesta tesi, presentada a la UNIVERSITAT DE BARCELONA sota la direcció de Margarida BOLADERAS la qualificació d'excel.lent per unanimitat "cum laude"

 

Aquesta tesi ha estat guardonada amb el Premi Carreras i Artau de Filosofia atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans

 

El títol de la Tesi és:

SUBJECTE I IL·LUSTRACIÓ.
DIDEROT I LA CONSTRUCCIÓ DEL SUBJECTE MORAL


Degut a la gran extensio de la present Tesi Doctoral seguidament adjuntem l'index de la mateixa i aconsellem a qui la desitgi llegir-la integrament que se la descarregui en format PDF.

 

Index

- Al voltant del concepte de Il·lustració.

- Il·lustració i autonomia racional.

- Ètica història i progrés en les Llums

- Insuficiències de les Llums?

- Quin Diderot? La qüestió biogràfica.

- Per què Diderot? La qüestió de la interpretació.

- Diderot Sistemàtic? Quatre conceptes bàsics en la filosofia diderotiana i les seves interpretacions

- Sobre la caracterització del materialisme en Diderot.

- Materialisme i escepticisme.

- Esperit i materialisme.

- Natura i evolució: un context cultural.

- Vitalisme i materialisme.

- Imatge de filòsof.

- Diderot i Rousseau.

- El problema de la fonamentació moral al segle de les Llums.

- Amor propi i Il·lustració.

- L’amor propi del rei i el del filòsof.

- El sentiment com a principi moral.

- El tema del jo i l’ètica en Diderot.

- Virtut i ordre: dos principis complementaris?

- Diderot i la felicitat.

- Conclusions.

- Apèndix:

- Goethe, lector de Diderot.

- Hegel, lector de Diderot

- Bibliografia

 

Podeu accedir a la tesi completa clicant aqui:

 

Altres documents Annexes i d'interés sobre Diderot,la seva obra i la seva figura

1-. Diderot a Citera: Eros i Thànatos al segle de les llums

2-. Diderot en el mirall de Goethe

3-. L'amor propi: de l'individu ilustrat al postmodern

4- Denis Diderot, l'home que intentà viure subtilment

 

 

Tria autor/tema

Envia un email a l'autor