CORONA I MÀNDORLA

L’aureola, nimbe o corona és un símbol de santedat. És un disc de llum que es posa sobre el cap d’una persona per expressar que irradia bondat i perfecció.

L’aureola és segurament d’origen budista o hindú, En els primers segles del cristianisme, només Jesús portava aureola, però molt aviat es van representar amb ella la Mare de Déu, els màrtirs i els sants.

Per significar la més gran santedat del Crist, en l’art romànic la Seva figura sencera es va envoltar d’una mena de càpsula, o ametlla, que en iconografia s’anomena màndorla i també “ametlla mística”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandorla vol dir “ametlla” en italià. Posant, Crist o la Mare de Déu en una mena d’ametlla es volia significar que estaven a un altre nivell, sobrehumà. El cristianisme no és, però, l’única religió on la santedat suprema es representa per una màndorla.

No és el mateix una màndorla que una aureola.

• Els sants no porten màndorla, sinó aureola.

• La màndorla delimita un espai, l’aureola un personatge.

L’aureola és la representació de la llum que emana del cos d’un personatge, però com que és impossible mostrar un cos de llum, s’expressa envoltant-lo de llum, en una corona que representa l’estat gloriós de l’ésser. És com si del cos o del cap n’emanés una força especial. Els contorns de l’aureola poden ser cercles, ovalats o, de vegades, quadrilobats o triangulats, Els raigs de llum poden ser representats de diverses maneres, però bàsicament són rectes o flamejants. S’anomena nimbe o corona la irradiació del cap. En el cas de la Mare de Deu de vegades el nimbe porta estrelles.

Habitualment el color de l’aureola és groc o or, però de vegades es representa en blau.

 

EXERCICIS:

1. Busca una imatge del Pantocràtor de Sant Esteve de Taüll. Per què el Pantocràtor apareix dins una màndorla?

2. Quines característiques de Santa Caterina d’Alexandria pots comprendre veient aquesta pintura del Corregio?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ramon Alcoberro Pericay