Second slide

JOHN STUART MILL


L’UTILITARISME

En la vida quotidiana l’utilitarisme i el seu germà americà, el pragmatisme, tenen mala fama perquè sembla que aplicar una actitud calculadora en tots els àmbits ... [PDF]

Veure més »

QUÈ ÉS L'UTILITARISME?

L'utilitarisme L'utilitarisme és una ètica teleològica, val a dir, una ètica que considera que la finalitat de l'acció humana -i específicament la felicitat que ...

Veure més »

QUINZE PREGUNTES ELEMENTALS SOBRE UTILITARISME

1.- Quin és el principi basic de l’utilitarisme? Resposta: El que va formular Bentham al...

Veure més »

INTRODUCCIÓN A JOHN STUART MILL (1806-1873)

John Stuart Mill es un ejemplo claro de eso que desde Lytton Strachey se llaman “victorianos eminentes”, es decir, de ese...

Veure més »

LA POSIBILIDAD DE LA LIBERTAD SEGÚN MILL

Es difícil comprender el pensamiento liberal del siglo 19, y en general la significación del liberalismo y del utilitarismo hasta ...

Veure més »

UTILITARISME DE LA PREFERÈNCIA

Peter Singer és el representant actual més important del corrent utilitarista. Hi ha una versió específicament pròpia seva de ...

Veure més »

Els dos "principis de llibertat" segons John Stuart Mill

Com tots els liberals, John Stuart Mill pretén delimitar clarament un domini en què els individus puguin "fer el que vulguin" ...

Veure més »

UTILITARISME i EGOISME

Un malentès típic en les crítiques a l'utilitarisme és el de confondre el criteri ètic utilitarista (la felicitat agregativa de la comunitat) amb el criteri egoista ...

Veure més »

JOHN STUART MILL explicado por John SKORUPSKI

(Enciclopedia Oxford de Filosofia - fragmento) (...) En ética y en política las premisas de Mill continúan siendo las del ...

Veure més »

MILL Y COLERIDGE (1840)

El ensayo sobre el poeta y introductor de la filosofía idealista alemana en el Reino Unido, Samuel Tylor Coleridge (1772-1834) es una excelente muestra de los ...

Veure més »

JOHN STUART MILL VERSUS AUGUSTE COMTE Ursula BEDOGNI

John Stuart Mill fue el difusor más fiel de la filosofía positivista en Gran Bretaña. En 1843 ya había contribuido a dar a conocer ...

Veure més »

UNA NOTA SOBRE NIETZSCHE, CRÍTICO DE MILL

Para Nietzsche, el utilitarismo es una expresión de nihilismo que sintetiza los tópicos de la moral del rebaño. Su crítica a ...

Veure més »

UTILITARISMO Y MARXISMO

En el mercado de las ideas, por llamarle de algún modo, la competencia entre marxismo y utilitarismo definió buena parte de los debates de las ciencias ...

Veure més »

UNA NOTA SOBRE NIETZSCHE, CRÍTICO DE MILL

Para Nietzsche, el utilitarismo es una expresión de nihilismo que sintetiza los tópicos de la moral del rebaño. Su crítica a ...

Veure més »

JEREMY BENTHAM (1748 -1832) explicado por Ross HARRISON

(Enciclopedia Oxford de Filosofía) Pensador inglés que soñó en ...

Veure més »

JEREMY BENTHAM (1748-1832) VALOR DEL PLACER O DEL DOLOR Y CÓMO MEDIRLOS

Fragmento de ...

Veure més »

¡EMANCIPAD VUESTRAS COLONIAS!

El texto antiimperialista del utilitarismo. Fragmentos de la carta dirigida a la Convención Nacional de Francia (1793) * ...

Veure més »

ALEXIS DE TOCQUEVILLE: LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA

Capítulo VIII (2ª parte, 1840) Como frenan los americanos el individualismo con el principio del interés bien entendido . En 1831, Alexis...

Veure més »

CRÍTIQUES A L'UTILITARISME

El criteri utilitarista ha rebut un bon nombre de crítiques. Per a molts dels seus adversaris el problema no és que sigui un criteri fals, sinó que resulta extremament...

Veure més »

¿ES CONSISTENTE EL UTILITARISMO DE JOHN STUART MILL? Pregunta para un debate

John Stuart Mill defendió una versión del utilitarismo que se denomina utilitarismo...

Veure més »

SOBRE LA LIBERTAD

El ensayo SOBRE LA LIBERTAD fue publicado en 1859 y John Stuart Mill confiaba en que se convertiría en su obra más popular; como él mismo escribió en su ...

Veure més »

PRÓLOGO A «SOBRE LA LIBERTAD» por Pedro SCHWARTZ

Edición Biblioteca 30 Aniversario.  Alianza Ed. 1997 Hace más de veinticinco años que dejé el estudio sistemático de la obra de Mill ...

Veure més »

MILL: ‘SOBRE LA LIBERTAD’, UN APUNTE

El ensayo SOBRE LA LIBERTAD fue publicado en 1859 y John Stuart Mill confiaba en que se convertiría en su obra más popular; como ...

Veure més »

JOHN STUART MILL: SOBRE LA LIBERTAD

John Stuart Mill (Londres, 1806 - Aviñon, 1873) es el último de los grandes economistas clásicos, aquellos que siguieron la estela de Adam ...

Veure més »

RESUMEN Y CRÍTICA DE «EL UTILITARISMO» Nigel WARBURTON

INTRODUCCIÓN ‘Maximizar la felicidad’. Esto es una caricatura del utilitarismo pero capta algo que es verdad y central para esa teoría. John ...

Veure més »

PER A UNA LECTURA DE «SOBRE LA LLIBERTAT»

Cap. IV; “DELS LÍMITS DE L’AUTORITAT DE LA SOCIETAT SOBRE L’INDIVIDU” A.- INTRODUCCIÓ – CONSIDERACIONS PRÈVIES ...

Veure més »

MATERIALS PER A LA LECTURA DEL Cap. 3 “DE LA SANCIÓ ÚLTIMA DEL PRINCIPI D’UTILITAT”

A.- INTRODUCCIÓ – CONSIDERACIONS PRÈVIES A LA LECTURA DEL CAP. 3 ...

Veure més »