Second slide

ÈTICA BÀSICA

 

Què és l'ètica?

Definició del concepte d'ètica Una mirada etimològica El plantejament etimològic del concepte d'êthos i la seva relació amb éthos és complexa. En grec ta èthè són "els ...

Veure més »

ÈTICA I MORAL

Un diccionari és un cementiri de paraules; agafar-lo per intentar definir les paraules no és gaire útil perquè sovint hi apareixen com fossilitzades i definides de la ...

Veure més »

Relativisme i Antirelativisme

Aquest és un dels temes en què Antropologia i Sociologia han donat més maldecaps a l'ètica. Els antropòlegs s'han dedicat a analitzar tota mena de societats ...

Veure més »

ÈTICA DE MÍNIM I ÈTICA DE MÀXIMS

Quan la raó perd la seva brúixola s’allunya del sentiment, del dolor i de la compassió. Una raó reduïda no donarà lloc al somni de ...

Veure més »

DEURE: NECESSITAT O OBLIGACIÓ?

El "deure", que s'expressa en forma imperativa (haver de) és un dels temes centrals de l'ètica. Tota la filosofia no és ...

Veure més »

CRITERIS PER A CLASSIFICAR LES TEORIES ÈTIQUES

1.- Ètiques Cognitives ‘Bo’ és una qualitat o una propietat de X ‘Bo’ descriu realment X ‘X és bo’ ens diu alguna cosa real sobre ...

Veure més »

ÈTIQUES TELEOLÒGIQUES

Concepte d'ètica teleològica. Diferència entre les ètiques teleològiques gregues i les de la modernitat. Les ètiques teleològiques es plantegen el telos, la finalitat de l'acció...

Veure més »

ÈTIQUES DEONTOLÒGIQUES ELS CODIS DEONTOLÒGICS

Què és una ètica deontològica? Ètica deontològica és la que considera que el deure és el motor de l'eticitat. Per a una ...

Veure més »

ELS VALORS

Què és un valor? (concepte). L'ètica axiològica va ser elaborada per Max Scheler (1874-1928). La paraula axios significa "valor" en grec. L'axiologia és l'ètica fenomenològica per excel·lència, de manera que abans de parlar d'aquest ...

Veure més »

DESENVOLUPAMENT MORAL

La psicologia és important per a l'ètica, perquè mostra que l'home aprèn i millora moralment. El problema ètic és el problema humà; però l'home es caracteritza perquè ...

Veure més »

LA BIOÈTICA

La bioètica contemporània neix a Nord-Amèrica a principis dels anys 1970 i ha tingut un creixement espectacular perquè el coneixement sobre les ciències de la vida ...

Veure més »

ÈTICA PERIODÍSTICA I DE LA INFORMACIÓ

Dos períodes en l’ètica de la informació L’ètica del periodisme i de la comunicació social és la que regula el dret col·lectiu a, ...

Veure més »

LA REGLA D’OR

La Regla d’Or és la norma més intuïtiva i més assumida de la moral, de la qual s’ha suposat de vegades que derivarien tots els altres valors i normes. Actualment es dóna...

Veure més »