Second slide

KANT


Una introducció al projecte kantià

Tota la filosofia kantiana no és altra cosa que un llarg esforç per respondre una pregunta: "Què pot assolir legítimament la raó?" Aquesta qüestió es subdivideix en tres...

Veure més »

10 PREGUNTES SOBRE LA RAÓ PURA KANTIANA

Kant, com tothom sap, va néixer a Königsberg i les seves idees, al menys fins als darrers anys de la seva vida, estaven ...

Veure més »

EL PROCÉS DE CONEIXEMENT: SENSIBILITAT I ENTENIMENT EN KANT

1.- Diferència entre sensibilitat i enteniment Kant distingeix entre dues menes de ...

Veure més »

DE HUME, L'ESCÈPTIC, A KANT, EL CRITICISTA

Hume, crític de la idea de causa. Hume havia vist en el "principi de causalitat", la clau de la teoria del coneixement. Quan donem per ...

Veure més »

QUÈ ÉS UN JUDICI SINTÈTIC A PRIORI?

Kant creia que havia descobert un nou tipus de judicis, que ell anomena "sintètics a priori" i, a més, a parer seu, aquesta ...

Veure més »

ELEMENTS PER A UNA LECTURA DEL PRÒLEG A LA SEGONA EDICIÓ DE LA CRÍTICA DE LA RAÓ PURA DE KANT

La segona edició de la CRÍTICA DE LA ...

Veure més »

QUÈ SIGNIFICA "CRÍTICA" SEGONS KANT?

Els antecedents. La paraula "Crítica" fou emprada per Kant en un sentit tècnic i específic, però aquest mot no ...

Veure més »

FILIPPO GONNELLI: ¿QUÉ SIGNIFICA 'AUTONOMÍA' EN KANT?

«Autonomía» es el carácter propio de la razón pura práctica: una razón ...

Veure més »

CRÍTICA KANTIANA A LA IDEA DE DÉU

En la seva obra de 1798, El Conflicte de les Facultats [de Teologia i de Filosofia], Kant ho deixà dit d'un cop i per a sempre: "La ...

Veure més »

La imposibilidad de demostrar la existencia de Dios en Kant

Desde San Anselmo en la Edad Media ...

Veure més »

EL CONCEPTE KANTIÀ D'HOME

Pel que fa a l'home, Kant distingeix dos nivells que, com hem vist, són clàssics en ell: fenomen i noümen. ...

Veure més »

KANT I ESPANYA

ANTROPOLOGIA PRÀCTICA és el nom que s'ha donat als apunts d'un curs de Kant que aproximadament correspon al que avui anomenaríem "Geografia Universal". A la...

Veure més »

ALGUNS TEMES BÀSICS EN L’ÈTICA KANTIANA

Antecedents de l’ètica kantiana. Per estrany que pugi semblar, Kant no creia ser cap innovador radical en ètica i el mateix ...[PDF]

Veure més »

KANT: VOCABULARI D'ÈTICA

Elaborat partir de Howard CAYGILL: "A Kant Dictionary", Oxford, Blackwell, 1995, Mai ...

Veure més »

ÈTICA MATERIAL I ÈTICA FORMAL

ÈTICA MATERIAL és la que qualifica una acció com a bona o dolenta segons la consecució d'un fi universal. Són ètiques...

Veure més »

ÈTICA MATERIAL I ÈTICA FORMAL

ÈTICA MATERIAL és la que qualifica una acció com a bona o dolenta segons la consecució d'un fi universal. Són ètiques...

Veure més »

Esquema del deure segons Kant

OBLIGACIÓ: només l’home és capaç d’actuar segons la representació de les lleis AUTONOMIA: capacitat d’obeir ...[PDF]

Veure més »

FORMULACIONS DE L’IMPERATIU KANTIÀ

A la METAFÍSICA DELS COSTUMS, Kant diu que la moral és una Llei per a l’home, que exerceix una compulsió interna [innerer ...

Veure més »

LLIÇONS SOBRE KANT Lliçó 3ª - ELS IMPERATIUS I EL CONCEPTE D’IMPERATIU CATEGÒRIC

Les LLIÇONS SOBRE KANT de Ferdinand ...[PDF]

Veure més »

¿Por qué el imperativo categórico de Kant no es equivalente a la Regla de Oro?

La Regla de Oro de la moral se formula generalmente en negativo ...

Veure més »

KANT I EL GRAN SENYOR – UN APUNT SOBRE EL RESPECTE

A la primera part de la CRÍTICA DE LA RAÓ PRÀCTICA, Kant va escriure que respectem l’altre només quan ens sembla ...[PDF]

Veure més »

¿Por qué según Kant la felicidad no constituye un criterio moral?

Kant considera que los conceptos morales han de ser ‘puros’, es decir, que hay que excluir ...

Veure més »

KANT, REPUBLICANO

Kant explora los fundamentos de la política, buscando un principio de la soberanía que sea puramente humano. Sólo una constitución ...

Veure més »

CRÍTIQUES A L'ÈTICA KANTIANA

Emmanuel Kant (1724-1808) és un dels autors bàsics en la història de l'ètica. Se'l pot considerar -amb ben pocs antecedents, com ara els estoics o algun dels...

Veure més »

ES POT SER KANTIÀ AVUI?

Consideracions prèvies: a.- potser ara com ara és més difícil NO ser kantià, perquè significa no posar la justícia ni l’universalisme moral al nucli mateix de l’ètica. ...

Veure més »

"LA PAU PERPÈTUA" UNA LECTURA

Justificació El context polític de La Pau Perpètua El context cultural de La Pau Perpètua El context filosòfic de La Pau Perpètua El lloc de La Pau Perpètua en l'obra de Kant ...

Veure més »

«QUÈ ÉS LA IL·LUSTRACIÓ ?»

(1784) Una lectura 1.- Introducció 2.- Pla de l’obra 3.- Els termes de l’obra: «Sapere aude!» 3.1.- Un incís: «Sapere aude!» i socratisme 4 .- Els termes de l’obra: «El segle de Frederic» ...

Veure més »

ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO DE «¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN?» DE KANT

«La Ilustración es la salida del...

Veure més »

KANT Y LA ILUSTRACIÓN

El inicio del famoso artículo de Kant ¿Qué es la Ilustración? No deja lugar a dudas: “La Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad de la que él mismo es culpable”. En ...[PDF]

Veure més »

SIEMPRE HAY QUE OBEDECER A LA PROPIA CONCIENCIA

Antología de los tópicos más tontos. José Antonio MARINA. Obedecer a la conciencia es nada menos ...

Veure més »

UNA NOTA SOBRE EL «MAL RADICAL» EN KANT

La restauració en nosaltres de la disposició primitiva al bé no és l’adquisició d’un mòbil per al bé, mòbil perdut per nosaltres, perquè ...

Veure més »

«ÉTICA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA MORAL» [Cap. XI] LA FILOSOFÍA MORAL DE KANT

Traducción directa del ruso por ...

Veure més »

Alasdair McINTYRE «HISTORIA DE LA ÉTICA» (cap. 14) KANT

Alasdair McINTYRE fue uno de los principales teóricos de la llamada “ética de las virtudes” en la segunda mitad del siglo XX, cuya reflexión ...

Veure més »

KANT: ENTRE INCLINACIÓN Y DEBER

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL DE FRANKFURT Jean BIRNBAUM Le Monde, 25 abril 2008 .- Usted...[PDF]

Veure més »

HIPÒTESIS POSTKANTIANES

This article raises possible routes to continue the thought rooted in Kant, exploring the significance of concepts such as “cosmopolitan citizenship” ...

Veure més »

EL CRITICISMO KANTIANO

Período precrítico En el comúnmente denominado «período precrítico», que abarca la produc¬ción kantiana anterior a la publicación de Crítica de la razón pura(1781), podemos seguir el ...

Veure més »

KANT I ELS ACTES ‘CONTRA NATURA’

De Plató a la teologia cristiana, la sexualitat no reproductiva (o ‘contra natura’, com se n’ha dit...

Veure més »

KANT: ¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA?

La pregunta sobre la utilidad de la filosofía (¿Y eso para qué sirve?) se puede resumir según Kant...

Veure més »

IMMANUEL KANT

Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785) ESQUEMA DE TEMAS BÁSICOS (Col. Austral. Espasa Calpe, Madrid, 1990) [Introducción. Definiciones] "Todo ...

Veure més »

VOCABULARIO DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA METAFÍSCA DE LAS COSTUMBRES (I)

AUTONOMÍA [Die Autonomie]: Característica de la voluntad pura que sólo se determina...[PDF]

Veure més »

NOTES DE LECTURA SOBRE EL DEURE

Definicions de deure segons els FONAMENTS DE LA METAFÍSICA DELS COSTUMS i comentaris breus Ramon ALCOBERRO 1.- El deure és la necessitat d’acomplir una acció per ...[PDF]

Veure més »