Second slide

MAQUIAVEL


MAQUIAVEL (1469 -1527) UN PENSAMENT REPUBLICÀ

Es defineix d'una manera simplificadora el maquiavelisme com si fos, exclusivament...

Veure més »

MAQUIAVEL: QÜESTIONS PRÈVIES A UNA LECTURA DEL “PRÍNCEP”

Hi ha obres que es poden explicar en cinc minuts, en cinc hores, en cinc anys o en ...

Veure més »

TRES CONCEPTES BÀSICS EN MAQUIAVEL (1469 –1527): “AMICS”, “FORTUNA, “VIRTÙ”

AMICS [amici]: El tema de l’amistat dels poderosos, alhora necessària ...

Veure més »

MAQUIAVEL: EL PRÍNCEP Una lectura del cap. XV

D’AQUELLES COSES PER LES QUALS ELS HOMES, I ESPECIALMENT ELS PRÍNCEPS, SÓN LLOATS O VITUPERATS ...

Veure més »

MAQUIAVEL: EL PRÍNCEP Una lectura del cap. XXV

L PODER DE LA FORTUNA SOBRE LES COSES HUMANES I COM CAL PLANTAR-LI CARA ...

Veure més »