TEORIA DEL CONEIXEMENT

TEORIA DEL CONEIXEMENT

Introducció S’anomena Teoria del Coneixement, la part de la filosofia que estudia l’estructura, el fonament i els límits del coneixement humà. Tradicionalment la Teoria del Coneixement s’ha identificat amb l’epistemologia (del grec ... [PDF]

Veure més »

VOCABULARI BÀSIC DE TEORIA DEL CONEIXEMENT

Antinòmia: Contradicció lògica. · Coherentisme: Doctrina sobre la veritat que no exigeix la correspondència unívoca entre pensament i món, sinó la coincidència global i procedimental. · Coneixement ... [PDF]

Veure més »

APUNTS PER A UN DEBAT SOBRE
L’IRRACIONALISME

Introducció El debat filosòfic sobre Racionalitat/Irracionalitat sovint resulta excessivament deutor d’arguments d’origen platònic, cartesià i romàntic que han acabat per esdevenir en gran part previsibles i tòpics. Ara per ara,... [PDF]

Veure més »