DECREIXEMENT

 

EL DECREIXEMENT: UNA APROXIMACIÓ

A manera de justificació Com ja va succeir a l’època de Marx també en les societats globalitzades i multiculturals d’ara mateix es passeja un fantasma. I contra ell ... [PDF]

Veure més »

DECREIXEMENT COM A PROVOCACIÓ

Un dels problemes bàsics de l’economia marxista i en general de les propostes econòmiques tradicionalment considerades progressistes fou la seva ceguera ...

Veure més »

MANAMENTS DEL MERCAT I PRINCIPIS DEL DECREIXEMENT

El decreixement es presenta sovint, de manera caricaturesca, com l’aposta per una «economia de la sobrietat» que fan bàsicament els intel·lectuals ...

Veure més »

MODEL ESPECULATIU, CRISI I DECREIXEMENT

El decreixement és una teoria d’economia crítica, basada en un principi lògic molt simple: no és possible el creixement infinit en un sistema finit. La Terra ...

Veure més »

DECREIXEMENT I CANVI DE VIDA

Sembla que el concepte del «decreixement» — o més estrictament, «decreixement sostenible» — fou proposat per B. Clémentin i V. Cheynet l’any 2001 ...

Veure més »

CAP A UN DECREIXEMENT TOTALITARI? 

El concepte de «decreixement» convindria no confondre’l amb el de «creixement negatiu» que s’usa habitualment en ...

Veure més »