Second slide

DARWIN i L'ÈTICA

 

IMPLICACIONS ÈTIQUES DEL DARWINISM

(Agraeixo els suggeriments de Pedro GONZÁLEZ ROMERO (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ...

Veure més »

Darwin i els filòsofs

Des que Aristòtil a les Parts dels animals (IV, 10), va decretar que «els animals són nans comparats amb l’home», i fins l’arribada de Darwin, la relació entre (la majoria de) ...

Veure més »

Darwin i la civilització - Una nota

A LA FILIACIÓ DE L’HOME (1871), Darwin explica que la selecció natural, en la mesura que ha facilitat el desenvolupament dels instints socials i l’augment correlatiu ...

Veure més »

Darwin i la religió - Una nota

La selecció ha eliminat, segons Darwin, qualsevulla necessitat d’un govern diví o providencial de la natura, en la mesura que per mitjans natural assegura el progrés i...

Veure més »

EVOLUCIÓN Y RELIGIÓN Una entrevista con Daniel DENNET

Daniel Dennett (Boston, 1942) es sin disputa uno de los grandes filósofos vivos. Ha hecho contribuciones decisivas a la filosofía de ...

Veure més »

La revolución darwiniana - Michael Ruse

La revolución darwiniana - Michael RuseLa revolución darwiniana - Michael RuseLa revolución darwiniana - Michael ... [PDF]

Veure més »

El enigma del Darwinismo social - Salvador Giner

El enigma del Darwinismo social - Salvador GinerEl enigma del Darwinismo social - Salvador Giner ... [PDF]

Veure més »