BIOPOLÍTICA

 

DE LA BIOPOLÍTICA A LA FILOSOFIA DEL COS PER QUÈ UNA FILOSOFIA DEL COS?

En el pensament francès dels darrers vint anys (1990-2010) s’anomena filosofia del cos, d’una manera general, la reflexió  ...

Veure més »

LA RELACIÓ COS - ÀNIMA EN LA FILOSOFIA CLÀSSICA

La filosofia del cos és un àmbit de reflexió que ha aparegut a partir del moment que (amb el desenvolupament de les biotecnologies ...

Veure més »

EL COS: NATURA I CULTURA

El cos com a problema i com a àmbit de reflexió planteja tota una sèrie d’àmbits d’investigació que David Le Bretonva presentar sumàriament a LA SOCIOLOGÍA DEL CUERPO (ed. original en francès,trad. argentina a Buenos  ...

Veure més »

APROXIMACIÓ Al CONCEPTE DE BIOPOLÍTICA

El concepte de «biopolítica» ha estat fonamental des de Michel Foucault per tal d’encetar la problemàtica de la ‘filosofia del cos’ en la ...

Veure més »

BIOPOLÍTICA: AUTORS I TESIS EN ESQUEMA

Hannah ARENDT: A «La condició humana», presenta el tema de la nua vida com a una regressió/involució de la política. Tot el que signifiqui reduir la...

Veure més »

PROSTITUCIÓ: CONFLICTES DE DRETS, CONFLICTES DE PERSONES

Des del punt de vista filosòfic, en la tradició liberal, el problema de la prostitució és un ...

Veure més »