Second slide

RELATIVISME

 

RELATIVISME I ESCEPTICISME

Introducció: relativisme i compulsivitat El relativisme i l’escepticisme són dues de les dificultats conceptuals més habituals en l’àmbit de l’ètica i constitueixen, a més...

Veure més »

RELATIVISME CULTURAL I RELATIVISME ÈTIC

EL DEBAT ENTRE ANTROPOLOGIA I FILOSOFIA MORAL El relativisme defineix el paradigma funcionalista clàssic de...

Veure més »

ÉTICA FILOSÓFICA; O ¿SON RELATIVOS EL BIEN Y EL MAL?

Capítulo I de: “Ética: cuestiones fundamentales”, de Robert SPAEMANN La pregunta por la significación de los ...

Veure més »

¿EXISTE EL ALTRUISMO?

Es difícil dudar “de facto” que el altruismo exista. Gente altruista se halla afortunadamente por todos lados. Encontraríamos una multitud de ... [PDF]

Veure més »

¿HAY VALORES UNIVERSALES?

LE NOUVEL OBSERVATEUR: En una conversación con Claude Lévi-Strauss, usted, Jean Daniel, ... [PDF]

Veure més »

SOBRE RELATIVISMO

Fragmentos del cap. 2 de “Sobre la Bondad” de Simon BLACKBURN El “relativista de primer curso” es uno de los personajes más odiosos de las clases introductorias de ...

Veure més »

SOBRE RELATIVISMO

Fragmento de “Comunidad” de Zygmunt BAUMAN Cap 9. “¿Múltiples culturas, una sola humanidad?” El “multiculturalismo” es ...

Veure més »

SOBRE RELATIVISME

Fragments de: “Pregunta-ho a Plató”, de Lou MARINOFF Tot relativista moral creu que la bondat, allò que es correcte i la justícia són relatius segons les creences de la gent ...

Veure més »