Second slide

CLAUDE LÉVI-STRAUSS


CLAUDE LÉVI-STRAUSS (1908-2009): DICCIONARI ÍNTIM

Le Magazine Litteraire (octubre de 1985) va proposar a Claude Lévi-Strauss que se situés breument davant una sèrie de mots ...

Veure més »

LÉVI-STRAUSS EN 10 MOTS CLAU Nicolas JOURNET

Aliança: La teoria de l’aliança arranca del principi que els grups humans existeixen els uns pels altres. Així, per exemple, la ...

Veure més »

DIR CLARAMENT EL XOC CREADOR QUE FOU BRASIL

L’any 2005, l’etnòleg abandonà la seva reserva en una entrevista a LE MONDE per parlar de la seva experiència decisiva dels...

Veure més »

LÉVI-STRAUSS I LA CONTROVÈRSIA SOBRE LA DIVERSITAT HUMANA Wiktor STOCZKOWSKI

Claude Lévi-Strauss va considerar sempre...

Veure més »

LES MÚLTIPLES LECTURES DE «TRISTOS TRÒPICS» Vincent DEBAENE

Professor a la Universitat de Colúmbia, autor del prefaci del volum ...

Veure més »