Hannah Arendt

 

La politica a contrapèl de Hannah Arendt

En una primera lectura, els escrits de Hannah Arendt poden semblar molt desconcertants. Gairebé mai no segueixen els cànons acadèmics de la teoria política: com el seu amic Walter Benjamin, ella es va donar per tasca pensar la política i la història, però fent-ho ‘a contrapèl’, convençuda que...

Veure més »

La Huella de Hannah Arendt - Salvador GINER

Uno no tiene sólo los maestros que se le asignan, sino los que busca. Cuando fui a estudiar a la Universidad de Chicago, los cursos de Hannah Arendt no entraban en mi programa. Acudí a ellos por indicación de una filosófica compañera que me recomendó que no ignorara a 'la única...

Veure més »

Hannah Arendt: Una filosofia moral política. - Salvador GINER

La tarea de reicorporar la filosofía moral al pensamiento político tiene su punto de partida en la obra de Hannah Arendt. Una pensadora que nunca compuso un tratado de filosofía moral. A lo largo de más de un siglo el progreso de las ciencias sociales había hecho una considerable...

Veure més »

El gran joc del món


Senyores i senyors: Des del mateix moment en què vaig saber, no sense sorpresa, que m’havien escollit per donar-me el premi Sonning, que distingeix les obres que han contribuït a la cultura europea, m’he estat preguntant quina resposta podia donar. Considerant d’una banda el que ha estat la meva vida i...

Veure més »

Gunter Gauss conversa amb Hanna Arendt: 'Només em queda la llengua materna'


P: Senyora Arendt vostè és la primera dona que ha aparegut en aquests sèrie. I també la primera que exerceix una professió que normalment hom creu reservada als homes com és la de ser filòsofa... [PDF]

Veure més »

Eichmann en Jerusalén


Carta a Gerhard Scholem [PDF]

Veure més »

Marc LE NY: Les característiques del totalitarisme segons Arendt

El règim totalitari es diferencia de la tirania i de la república. Al contrari de la tirania que suspèn la llei i lliura els ciutadans a l’arbitrarietat del poder autocràtic, el règim totalitari instaura lleis noves. Però la llei totalitària no s’assembla a la dels règims republicans o constitucionals. El règim totalitari ...

Veure més »

El concepto de 'condición humana' antes de Arendt


El concepto de ‘condición humana’ tiene una larga tradición en filosofía. Expresa una manera de ‘estar en el mundo’ específica, viviendo y actuando en él. La «condición» (cambiante, social) expresa lo opuesto a la «naturaleza» (biológica, eterna, intransformable). En tal sentido la...

Veure més »

Lectura del cap. 1º de LA CONDICIÓN HUMANA


La Condición Humana (que en la edición alemana se titula «Vita activa») es una obra, publicada en 1958, pero con una cierta historia previa. De hecho en 1955, Arendt había escrito a Karl Jaspers que ella había «empezado muy tarde, hace apenas unos años a amar el mundo». La condición

Veure més »

Isaiah BERLIN sobre Hannah Arendt


R.J.: Hannah Arendt escribió lo siguiente «Vico, a quien muchos consideran padre de la historia moderna, difícilmente se habría abocado a la historia en condiciones modernas. En realidad se habría abocado a la tecnología, que de hecho hace lo que para Vico hacía el pensamiento humano ...

Veure més »

Hannah ARENDT: Heidegger el zorro (1953)


La Condición Humana (que en la edición alemana se titula «Vita activa») es una obra, publicada en 1958, pero con una cierta historia previa. De hecho en 1955, Arendt había escrito a Karl Jaspers que ella había «empezado muy tarde, hace apenas unos años a amar el mundo». La condición

Veure més »