Second slide

KARL MARX


Karl Marx (1844-1883) UNA INTRODUCCIÓ

Karl Marx: vida i obra. La vida de Karl Marx (1818-1883) recorda molt les novel·les de Dickens o les proses del seu admirat ...

Veure més »

Karl Marx NOTAS PARA UN VOCABULARIO

ACUMULACIÓN: Marx nunca creyó en ningún tipo de ‘espontaneidad’ del mercado. El capitalismo es, todo él, planificación ...

Veure més »

LES RESPOSTES DE MARX AL “QÜESTIONARI PROUST”

Les filles de Marx practicaven un joc de societat típicament victorià: recollir per escrit les ‘confessions’ d’amics i parents ...

Veure més »

FEUERBACH Y MARX

La izquierda hegeliana entendió muy pronto que el Espíritu absoluto del maestro Hegel era una reedición del Dios cristiano, depurado e incorpóreo, que derivaba del ...

Veure més »

Infelicitat i alienació

Marx usa el concepte d’alienació de moltes maneres per referir-se a: Les situacions caracteritzades per la desigualtat. Un petit nombre de persones posseeix les ...

Veure més »

Ideologia i filosofia

Ideologia El jove Marx té una frase interessant per justificar d’on surten els filòsofs. Diu així: Els filòsofs no broten de terra com els bolets; són productes de ...

Veure més »

ALGUNES RAONS PER DISCUTIR-LO ENCARA (MALGRAT 1989)

¿Per què Marx ha continuat essent atractiu al llarg dels anys, malgrat la caiguda del ...

Veure més »

La filosofía es al estudio del mundo real lo que el onanismo es al amor sexual»

Comentario a una frase de Marx ...

Veure més »

CONTRA LA ECONOMÍA; DEL TODO EN CONTRA Pascal COMBEMALE

Habría que rechazar cualquier disertación sobre la economía en Marx; en primer ...

Veure més »

CLAUS OFFE: EL SUEÑO COMUNISTA NO MURIÓ EN 1989

NOTA: El sociólogo CLAUS OFFE (1940), identificado con los postulados de la Escuela de Frankfurt, escribió en la revista ...

Veure més »

«Ningún tipo de socialismo real puede decirse hijo de Marx; hay cosas de él que son válidas.

Una entrevista con Georg Sans (Fragmentos)Georg SANS ...

Veure més »

EL REGRESO DE MARX, UNA ENTREVISTA A ERIC HOBSBAWM

François ARMANET y Gilles ANQUETIL LE NOUVEL OBSERVATEUR, 4 de junio 2009 N. OBS.: ¿La crisis mundial provocada ...

Veure més »

UNA NOTA SOBRE LA TEORÍA DE LA HISTORIA EN MARX

Jon Elster en Una introducción a Karl Marx ha considerado que en ...[PDF]

Veure més »

MATERIALS PER A LLEGIR LA SECCIÓ 4ª DEL PRIMER MANUSCRIT ECONÒMICO-FILOSÒFIC DE 1844

4ª Secció del Primer Manuscrit...[PDF]

Veure més »

MATERIALS PER A LLEGIR LA SECCIÓ 1ª DEL MANIFEST COMUNISTA

1ª Secció del Manifest Comunista: Burgesos i proletaris. El Manifest Comunista (1848) ...[PDF]

Veure més »

MATERIALES PARA LEER EL PREFACIO A LA CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMIA POLÍTICA DE MARX

En el Prefacio de la Contribución a la ...[PDF]

Veure més »

MATERIALS PER A LLEGIR EL CARÀCTER DE FETITXE DE LA MERCADERIA I EL SEU SECRET

EL CAPITAL: última secció del cap. 1º (Llibre I, Secció 1ª, capítol 1r, apartat D, 4ª) ...[PDF]

Veure més »