Second slide

SIGMUND FREUD


Freud com a filòsof

Una historieta jueva explica que un vell rabí boig anava cridant: Tinc totes les respostes; ¿qui té les preguntes? La tradició que s’inicia en Freud ...

Veure més »

FREUD I LA CRÍTICA A LA CIVILITZACIÓ

Introducció Possiblement la ‘filosofia de la civilització’ [en alemany ‘Kultur’ significa civilització, per oposició a ‘Bildung ...

Veure més »

UNA NOTA SOBRE “EL MALESTAR EN LA CIVILITZACIÓ” de FREUD

IEL MALESTAR EN LA CIVILITZACIÓ [Das Unbehagen in der Kultur] fou escrit d’una revolada a partir de les idees que dos anys...

Veure més »

HANS J. EYSENCK: CONTRA FREUD

FRAGMENTOS DE “DECADENCIA Y CAIDA DEL IMPERIO FREUDIANO”, Cap. 7º - BCN: EDICIONES DE ARTE NUEVO THOR, 1988...

Veure més »

FREUD: EL MALESTAR EN LA CULTURA

En 1930, Freud publicó El malestar en la cultura, libro que viene a ser como un epílogo de su obra entera. A sus 74 años...

Veure més »

¿ És el psicoanálisis una antifilosofía ? Luis Roca Jusmet

i nos remitimos al padre fundador, Freud, podemos comprobar que hay una situación originaria de desencuentro entre filosofía...

Veure més »

MARX Y FREUD: UN ENCUENTRO FALLIDO Luis ROCA JUSMET

El lazo que conecta el marxismo con el psicoanálisis está suficientemente justificado por el paralelo entre el movimiento político...

Veure més »