Second slide

JUDAISME


ELS NOMS DE DÉU A LA BÍBLIA

El nom té una força simbòlica molt important en la cultura jueva, fins a l’extrem que un nom de persona mal ...

Veure més »

ELS PERSONATGES BÍBLICS MÉS IMPORTANTS AL MÓN JUEU

Adam: El primer home, creat per Déu amb una mica de terra. La seva ...

Veure més »

LES PRINCIPALS FESTES DEL CALENDARI JUEU

L’any jueu es calcula ‘des de la creació del món’, de manera que l’any zero dels cristians el mon ja tenia 3760 anys ...

Veure més »

EL DOGMA JUEU

S’anomena ‘dogma’ tot principi essencial d’una religió, de manera que qui no accepta el dogma resta fora de la comunitat creient...

Veure més »

ELS ESDEVENIMENTS EN LA VIDA RELIGIOSA D’UN CREIENT JUEU

L’estudi de la Torà és el primer deure de tot jueu pietós...

Veure més »

EL JUDAISME, UNA RELIGIÓ FETA D’ALIANÇA AMB DÉU

En el judaisme es produeix una circumstància sorprenent si es compara amb altres religions de ...

Veure més »

ELS LLIBRES CANÒNICS DEL JUDAISME

La fe jueva es regeix bàsicament per dos textos, La Torà, (La llei) que són els cinc primers llibres del que els cristians anomenen la...

Veure més »

EL SÀBAT JUEU

El dissabte, (xabbat o sàbat) és el setè dia de la setmana jueva. La paraula sàbat significa ‘aturar-se’ o ‘abstenir-se’ perquè en dissabte, Déu s’aturà en la creació...

Veure més »

BAR MITSVÀ i BAT MITSVÀ

El bar mitsvà («fill del manament») és una festa religiosa, un ritus iniciàtic a través del qual un noi que compleix l’edat de tretze anys i un dia esdevé adult segons la Llei jueva. En les noies...

Veure més »

EL MESSIES EN LA TRADICIÓ JUEVA

«Messies» és  en hebreu un mot que significa ‘ungit’, és a dir...

Veure més »

ELS PREJUDICIS CONTRA LA RELIGIÓ JUEVA

La religió jueva és la base (l’«Antic Testament») de les tradicions...

Veure més »

LA SHOAH

Als camps de concentració nazi durant la II Guerra Mundial van morir un nombre indeterminat de jueus, però que es calcula...

Veure més »

ELS JUEUS A BARCELONA: ON VIVIEN?

A Catalunya es conserven nombroses restes urbanes medievals jueves. Castelló d’Empúries, Besalú o Girona (amb un Museu d’Història...

Veure més »

LA BARCELONA JUEVA I EL PROGROM DEL 1391

Tessa CALDERS i ARTÍS El judaisme medieval català va tenir un paper cabdal en la història del nostre país. L’aljama més important fou la de Barcelona...

Veure més »