Second slide

SARTRE


SARTRE I EL NOBEL: TRES DOCUMENTS

El rebuig de SARTRE al Premi Nobel de 1964 fou un dels seus gestos més comentats a l’època. Oferim aquí dos documents sobre aquest tema. Els dos primers els traduïm...

Veure més »

SARTRE: UN VOCABULARI EXISTENCIALISTA

És habitual distingir quatre etapes en l’obra de Jean-Paul Sartre (1905-1980). La primera és de formació en la fenomenologia (1934-38) i inclou...

Veure més »

«EL EXISTENCIALISMO ES UN HUMANISMO» NOTAS PARA UNA LECTURA

EL EXISTENCIALISMO ES UN HUMANISMO es en origen el resumen de una ...

Veure més »