Filosofia i Pensament Ramon Alcoberro amb la col·laboració de Júlia Torres i Canela

NIETZSCHE

© Ramon Alcoberro Pericay