Filosofia i Pensament Ramon Alcoberro amb la col·laboració de Júlia Torres i Canela

DITES SOBRE l'AMISTAT

 •  Busca l’amic i no el teu profit.
 •  Qui m’és amic, m’és abric.
 •  L’amic el pots triar i el parent te l’han de dar.
 •  Com més amics, més clars.
 •  Amic lleial, castell reial.
 •  On hi ha amics, hi ha riqueses.
 •  A l’amic, a la cara li dic.
 •  L’amic del teu vi, no el vulguis per veí.
 •  L’amic prova’l primer ans que l’hagis menester.
 •  A l’amic i al cavall no els atabalis.
 •  Als amics, favors, i als contraris justícia.
 •  Amic d’en Pere i amic d’en Bernat però més amic de la veritat.
 •  Amic d’u i enemic de ningú.
 •  D’amics, pocs i bons.
 •  L’amistat sols entre iguals.
 •  D’amics i de melons, pocs de bons.
 •  Dels amics se’n treuen els profits.
 •  Entre amics, la manta al coll.
 •  La veritable amistat, socórrer en la necessitat.
 •  Més val amics que parents.
 •  Més val un amic que cent parents.
 •  Més val un bon amic que un parent ric.
 •  Un amic en porta un altre.
 •  No és amic tothom qui riu.
 •  Qui troba ver amic, troba un tresor.
 •  Més val enemic savi que amic boig.
 •  L’amistat d’una banda i els interessos de l’altra.
 •  Amistat que es trenca, mai no es compon.

 

Sebastià FARNÉS: Paremiologia catalana comparada.  Barcelona: Columna, 1992.

 

Es poden fer cartells a les classes amb algunes d’aquestes dites i comentar-les.

Es poden classificar les dites segons el model dels tres tipus d’amics en Aristòtil.

 

++++++++

 

© Ramon Alcoberro Pericay