Filosofia i Pensament Ramon Alcoberro amb la col·laboració de Júlia Torres i Canela

EL VALOR DE LA FILOSOFIA - BERTRAND RUSSELL

   Si no volem equivocar-nos a l’hora de determinar el valor de la filosofia, en primer lloc hem d’alliberar la ment dels prejudicis típics d’aquell que erròniament és anomenat l’home pràctic. L’home pràctic, tal com sovint s’usa l’expressió, és aquell que tan sols reconeix les necessitats materials, aquell que s’adona que els homes necessiten donar menjar al cos, però s’oblida de la necessitat de procurar menjar a la ment. Però si tots els homes visquessin bé, si la pobresa i la malaltia s’haguessin reduït al màxim possible, encara quedaria molt per fer en una societat valuosa. Fins i tot en el món existent, els béns de la ment són almenys tan importants com els béns del cos. El valor de la filosofia tan sols pot trobar-se entre els béns de la  ment; i solament aquells que no són indiferents a aquesta classe de béns poden entendre que l’estudi de la filosofia no és una pèrdua de temps.

B. Russell: Els problemes de la filosofia (1912), cap. XV

Respon:

1.- Segons l’autor hi ha dues menes de qüestions en  filosofia. Per una banda, la de l’home pràctic i per altra ......

2.- Posa dos exemples del que per a Russell podria ser un “bé de la ment”: ................

3.- Russell usa en el text l’expressió “societat valuosa”. Definiries una “societat valuosa” dient que és: ..............

4.- Russell usa en el text la paraula “valor”. Definiries un valor dient que és: ..............

 

 

 

 

 

 

© Ramon Alcoberro Pericay