Filosofia i Pensament Ramon Alcoberro amb la col·laboració de Júlia Torres i Canela

Only A Pawn In Their Game

Tan sols un peó en el seu joc:

Una CANçó de Bob DYLAN

 

Only a Pawn in Their Game és una cançó de Bob Dylan sobre l’odi racial, dedicada a la memòria de l’activista afroamericà Medgar Evers (1925-1963), que havia estat assassinat a Misisipi per lluitar contra el racisme. Evers va ser un organitzador dels pagesos afroamericans que treballaven als camps de cotó; era universitari i un heroi de guerra; i per això va ser enterrat al cementiri nacional d’Arlington. Però el seu assassí va ser declarat innocent dues vegades en un judici i només se’l va poder condemnar en 1994.

Dylan va cantar aquesta cançó el 28 d’agost de 1963 a la Marxa sobre Washington pel Treball i la Llibertat, protagonitzada per més de 250 000, persones i encapçalada per Martin Luther King.

A bullet from the back of a bush took Medgar Evers’ blood / Una bala disparada des de rere un arbust se’n va endur la sang de Medgar Evers

A finger fired the trigger to his name / Un dit va prémer el gatell de la pistola contra el seu nom

A handle hidout in the dark / Un tirador amagat en la foscor

A hand set the spark / Una ma va encendre la guspira

Two eyes took the aim / Dos ulls van ser els qui van apuntar

Behind a man’s brain / Darrere del cervell d’un home

But he can’t be blamed / Però no cal culpar-lo

He’s only a pawn in their game / És tan sols un peó en el seu joc.

A South politician preaches to the poor white man / Un polític del Sud predica a l’home blanc i pobre:

“You got more than the blacks, don’t complain/“Tens més que els negres, no et queixis.”

You’re better than them, you been born with white skin,” they explain/  Li expliquen, “ets millor que ells, tu vas néixer amb pell blanca.”

And the Negro’s name/  I el nom del negre

Is used it is plain / És usat, això està clar

For the politician’s gain/ Per a benefici del polític

As he rises to fame/Que agafa fama.

And the poor white remains/  I el pobre blanc es queda

On the caboose of the train/ En un vagó de tren.

But it ain’t him to blame / Però no cal culpar-lo

He’s only a pawn in their game/ És tan sols un peó en el seu joc.

The deputy, sheriffs, the soldiers, the governors get paid/ Els diputats, els soldats, els governadors cobren

And the marshal sand cops get the same / Els comissaris i els policies també

But the poor whiteman’s used in the hands of them all like a tool / Però el pobre home blanc l’usen com si fos una eina.

He’s taught in his school / El van ensenyar a l’escola

From the start by the rule / Com a principi i com a regla

That the laws are with him / Que les lleis estan amb ell

To protect his white skin / Per defensar la seva blanca pell

To keep up his hate / Per alimentar el seu odi

So he never thinks straight/  I així no pensar correctament

’Bout the shape that he’s in / Sobre la seva condició

But it ain’t him to blame / Però no cal culpar-lo

He’s only a pawn in their game / És tan sols un peó en el seu joc.

From the poverty shacks, he looks from the cracks to the tracks/ Des de les barraques miserables, observa els   forats dels camins

And the hoofbeats pound in his brain/  I els soroll de les grapes ressona al seu cervell

And he’st aught how to walk in a pack / I se li ensenya a anar a passejar amb bandes

Shoot in the back / A disparar per l’esquena

With his fist in a clinch / Aclucant l’ull

To hang and to lynch / A penjar i a linxar

To hide ’neath the hood / A amagar-se sota la caputxa

To kill with no pain /  A matar sense remordiment

Like a dog on a chain / Com si fos un gos encadenat

He ain’t got no name / El ja no té nom

But it ain’thim to blame / Però no cal culpar-lo

He’s only a pawn in their game/ És tan sols un peó en el seu joc.

Today, Medgar Evers was buried from the bullet he caught / Avui Medgar Evers ha estat enterrat per la bala que el va caçar

They lowered him down as a king / El van enterrar com a un rei

But when the shadowy sun sets on the one/  Però quan el sol ombrívol es fixi

That fired the gun / En qui va disparar la pistola

He’ll see by his grave / Veurà que està escrit a la seva tomba

On the Stone that remains / En la pedra

Carved next to his name / Està gravat amb el seu nom

His epitaph plain: / Aquest epitafi:

Only a pawn in their game / Només un peó en el seu joc.

 

 

© Ramon Alcoberro Pericay