Darreres novetats incorporades en aquesta web

 

- 8/02/2010

 

- 1/10/20

- 12/9/2005

- 20/5/2005

 

- 1/4/2005

Pascal
Vocabulacio de la teoria del conocimiento de Hume
Bioètica

- 10/3/2005

Wittgenstein

- Habermas

Tres modelos de democracia
Contra el terror más democracia

- 21/1/2005

- 14/1/2005

- 14/12/2004

Contra el Relativisme

 

- 10/11/2004

Nou contingut a l'apartat d'ètica. Ètica periodística

- 9/11/2004

Entrevista a Edgar Morin

- 8/11/2004

Qüestions prèvies per una lectura de "El Princep"

- 29/10/2004

Entrevista amb Philip Pettit

John Rawls. «Teoría de la justicia» Comentarios de texto (I)

John Rawls. «Teoría de la justicia» Comentarios de texto (I)

Jámblico. Vida Pitagórica

Waltter Otto. "Dioses y hombres"

Popper y la televisión

- 19/10/2004

Ciudadanía pública y democracia participativa - Salvador Giner

Las condiciones de la democracia republicana - Salvador Giner

Las razones del republicanismo - Salvador Giner

 

- 16/10/2004

Montesquieu

Correcció Introducció al Republicanisme

 

- 12/10/2004

Republicanisme

"Diálogo entorno a la República": Bobbio - Viroli

Entrevista con Philip Pettit 1

Entrevista con Philip Petit 2

Introducció a Foucault

Michel Foucault: l'arqueologia del saber

Michel Foucault: el algondón de las Meninas

De les carícies d'homes considerades com un art

 

 

- 13/9/2004

Sartre i el Nobel: tres documents

Sartre: un vocabulari existèncialista

Sartre. El existencialismo es un humanismo

Fragmentos de la Historia de la Dialéctica

Vocabulario básico

Lectura de la Reivindicación de la libertad de pensar

Rawls. Un Vocabulario

 

- 7/7/2004

Weber

Sartre

- 26/6/2004.

Hans Jonas. Un vocabulario

- 16/6/2004

Hayek. De l'economista al filòsof

Mill. Prólogo a "Sobre la libertad"

- 15/6/2004

Hayek

- 2/6/2004

Emmanuel Mounier

Bertrand Russell

- 28/5/2004

¿Homo economicus o idiota moral?

- 26/5/2004 Utilitarisme

Introducción a John Stuart Mill

La posibilidad de la libertad según Mill

- 18/5/2004

Què és l'ètica?
Ètica i moral
Relativisme i antirelativisme
Ètica de mínims versus ètica de màxims
El deure
Ètiques Teleològiques
Ètiques Deontològiques
Els valors
El desenvolupament moral
Bioètica

 

- 3/5/2004

Ètica dialògica. Un esquema. Habermas

-1/4/2004

Peter Singer y el 11-M de Madrid

Kropotkin: Sobre Kant

McIntyre: Sobre Kant

 

- 16/03/2004

Habermas: Vocabulari bàsica

L'ètica de l'acció comunicativa

- 23/02/2004

El principio de precaución

- 30/01/2004

Friedrich A. Hayek (1899-1992). Liberalismo
Jurgën Habermas. Encuentro con Jacques Poulain

- 20/01/2004 Kant

Una nota sobre el "mal radical" en Kant
Esquema del deure segons Kant

- 20/01/2004 Ludwig Feuerbach

 

- 28/12/2003 Monogràfic Anarquisme

Introducció a l'anarquisme. Els orígens: Godwin i Proudhon. Bakunin. Kropotkin. Anarquisme i gènere: Dones lliures. Tipus d'anarquisme
Bakunin. La mujer, el matrimonio y la familia

Bakunin. Patria y nacionalidad
Enrico Malatesta. Nuestro ideario
Emma Goldman. La mujer libre
Salvador Seguí. Anarquismo y sindicalismo
Émile Armand. Individualismo anarquista y camadería amorosa

 

- 19/12/2003 Monogràfic Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889-1976): Pensar l'ésser en temps nihilistes
Heidegger explicat per Francesc Gomà i Fusté
Heidegger (1889 –1976) explicado por M. J. Inwood
Jean Beaufret: Al Encuentro de Heidegger. Conversaciones con Frederic de Towarnicki.
Conversación con Heidegger. Frederic de Towarnicki / Jean-Michel Palnier
¿Por qué permanecemos en la provincia?
El camino campestre
El camí dels camps
Notas sobre Heidegger. Karl Jaspers
Des de l'experiència del pensament. Aforismes

 

-18/12/2003

"El dret internacional en la transició cap a una constel·lació postnacional"
Habermas, entre democrácia y genética.
Sloterdijk en Barcelona. Mayo 2003. Tres documnetos

 

- 18/11/2003

Durkheim i el relativisme moral
Durkheim. Fragments de "Determinación del hecho moral"

- 18/10/2003

Els meus links
Kant i la Pau. Lectura de "La pau perpètua"
Maquiavel

- 09/09/2003. Peter Singer


Una introducció a Peter Singer
Ètica, animals i humans. Notes d'una conferència al Centre Cultural La Mercè, Girona, 12 de juny 2003
Entrevista amb Peter Singer al diari "Avui"
Entrevista amb Peter Singer al diari "La Vanguardia"
Entrevista amb Peter Singer al diari "El País"

- 19/06/2003. Varis

Sade
Vocabulari d'ètica grega
Vocabulari de la "Política" d'Aristòtil

- 23/06/2003. Utilitarisme

Què és l'utilitarisme
Utilitarisme de la preferència
Els dos principis de llibertat en Mill
Utilitarisme i egoisme
Mill explicat per Skorupski
Bentham explicat per Ross Harris
Crítiques a l'utilitarisme

- 23/06/2003. Liberalisme

Les principals crítiques al liberalisme

- 03/06/2003. Fichte

Biografía y conceptos principales
Fragmentos de la Historia de la Dialéctica de Paul Sandor
Vocabulario básico

- 02/06/2003

Empirisme i racionalisme
Mite i Vergonya a Grècia
10 preguntes sobre la Crítica a la raó pura de Kan
t

- 24/3/2003. Nous materials sobre Kant

Kant i Espanya
Ètica material i ètica formal
Crítica a l'ètica kantiana

- 15/3/2003. Conversa sobre ètica a Grècia

- 14/3/2003. Nous Filòsofs

Rousseau

La Mettrie

 

- 18/3/2003. Remodelació i ampliació de la Història de la Filosofia Grega

Paul Ricoeur i l'Ètica d'Aristòtil
Escepticisme helenístic
Preguntes sobre Escepticisme
Preguntes sobre Epicur

 

- 6/3/2003

Una lectura del Zaratustra de Nietzsche

 

- 21/12/2002

Darwin i l'ética
Reestructuració i completar la plana d'arxius

 

 

- 22/11/2002

Tecnoètica
Notas para una ética del Infoespacio
Ética Hacker y empresa
Tecnofobia: las razones de una idea
Ética aplicada e Internet. Estudio de la ética hacker

 

- 10/09/2002

El procés de coneixement: sensibilitat i enteniment en Kant
De Hume, l'escèptic, a Kant, el criticista
Què és un judici sintètic a priori?
Elements per a una lectura del pròleg a la segona edició de la crítica de la raó pura de Kant
Què significa "crítica" segons Kant?
Crítica kantiana a la idea de Déu
El concepte kantià d'home
Vocabulari d'ètica kantiana

 

- 27/09/2002: Afegit text sobre Empirisme, Hume i Kant

Empirisme - Hume
Una introducció al projecte kantià

 

- 24/06/2002: Afegit el text sobre Edgar Morin

Edgar Morin

 

- 4/05/2002: Afegits textos complementaris per la lectura de Descartes

Antecedents i significació del "Mètode"
Per llegir el Discurs del Mètode
Indicacions pràctiques per la lectura del Discurs

 

- 9/04/2002: Afegits els segŁents textos

Diderot a Citera: Eros i Thŗnatos al segle de les llums
Diderot en el mirall de Goethe
L'amor propi: de l'individu ilustrat al postmodern

 

- 8/04/2002

Vocabulari d'AristÚtil

 

- 8/04/2002. Afegit tesi doctoral integra i documents adjunts

Tesi doctoral