DOSSIER: CRISTIANISME AVEMARIA

PER LLLEGIR L’AVEMARIA

TEXT: Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb Vós; beneïda sou Vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, mare de Déu; pregueu ...[PDF]

Veure més »

MAGNIFICAT

El Magníficat és una pregària tradicional a l’Església, que prové de l’Evangeli de Lluc (1; 46-55) i està redactat a base d’un enfilall de textos de l’Antic Testament,
especialment el Càntic d’Anna.....[PDF]

Veure més »